Soorten onderzoek

product / concept / smaak

 • in-home
 • op locatie (winkel, horeca enz.)
 • eigen volledig geoutilleerde landelijk verspreide test centres
 • landelijke spreiding van het onderzoek
 • smaakpanel
 • ZEYIO®
 • voorrekrutering of streetintercept
 • ompak faciliteiten
 • gecontroleerde ontvangst en distributie
 • sensorische specialisten
 • eyetracking en facialcoding
 • ISO 20252 gecertificeerd

locatie / beleving

 • kwalitatief en kwantitatief
 • simulatie of op locatie
 • beurzen en evenementenmonitor
 • winkels, vastgoed
 • publieksruimten
 • openbare ruimte
 • entry, on-spot en exit
 • bezoekers, klanten, fans, reizigers en passanten
 • binnen- en buitenland
 • belevingsonderzoek
 • initiator platform “sturen op beleving”

telefonisch

 • 30 call seats
 • voor b2b en consumenten onderzoek
 • optimale monitor faciliteiten
 • veelzijdige applicatie
 • webbased of off-line
 • zowel inbound als outbound
 • genereren van telefoonnumers en steekproeven
 • gebruik van het infofilter
 • digitale opname van gesprekken
 • weergeven van geluidsfragmenten

panel / online

 • online consumentenpanel
 • face-to-face geworven leden
 • onderzoek volledig conform uw huisstijl uit te voeren
 • state of the art panelmanagement
 • schaalbaar en flexibel
 • uit te breiden met even betrouwbare panels
 • pop-up mogelijkheden
 • verrijking door ZEYIO®
 • faciliteren private panels
 • ISO 26362

tellingen / herkomst

 • postcode registraties
 • bezoekers- en passantentellingen
 • meting wachttijden
 • parkeertellingen
 • bezettingsgraden
 • doorlooptijden
 • schaalbaar tot landelijk mobiele teams
 • registraties en tellingen op tablet

 

Nederlands