Specifiek marktonderzoek • april 2017 - nr. 67

KOFFIEBELEVING

Voor Jacobs Douwe Egberts Professional (JDE) gaan we een tailor-made CAWI onderzoek opzetten en uitvoeren. Datacollectie gaat via de smartphone. Het betreft near-field datacollectie onder gebruikers van out-of-home koffiemachines. De respons wordt op het moment van beleven gegeven en direct veilig verwerkt in een tailor-made dashboard.

√ Dit onderzoek in Nederland is in handen van de gespecialiseerde, sensorische teams op ons hoofdkantoor in Almere.

PEILEN VOOR HET VERWEY-JONKER INSTITUUT

Voor dit instituut, gevestigd in Utrecht, gaan we datacollectie uitvoeren op verschillende stations. Het Verwey-Jonker Instituut is het bureau voor onderzoek, advies en innovatie op maatschappelijk terrein. Het instituut is, samen met Movisie, verantwoordelijk voor het Kennisplatform Integratie & Samenleving.

√ Hier gaat het om zelfinvullingen op specifieke plaatsen en tijdstippen onder begeleiding en controle van de interviewers van Mobiel Centre Marktonderzoek.

SMAAKONDERZOEK

In onze geavanceerde en uniforme Test Centres vinden continu diverse smaaktesten plaats. Dit vindt plaats aan de hand van methoden en analyses die samen met een unieke landelijke spreiding altijd zorgen voor een beter beeld van de consument. Lees voor meer informatie over exclusiviteit en beslissende face-to-face benadering in marktonderzoek onze meest recente artikel voor Foodpro-Network.

√ Over vers aangeleverd fruit (landelijk getest) tot aan een dubbelblinde saustest en onderzoek naar sojasmaak in de expliciete doelgroep.

CITY HOSPITALITY KICK-OFF

Onze samenwerking met House of Hospitality / Hotelschool The Hague is van start. Een compleet nieuw en ambitieus stadscentra onderzoek staat in de steigers. Binnenkort draait de eerste pilot aan de hand van TASI enquêtes. Meer highlights volgen!

OOK EEN PILOT PROBEREN?

Mobiel Centre Marktonderzoek initieerde diverse pilots waaruit toonaangevende onderzoeken en monitoren zijn voortgekomen. Onze samenwerking met organisaties, bedrijven en overheid kreeg onder meer gestalte in consumentenpanels, thuismetingen, beursmonitoren en voor event, out-of-home en winkelbeleving.

CONTACT

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Van landelijk gespreid tot in-home. Van experience test tot meerdaags publieksevenement. Van online, smartphone respons tot calling of paper-based onderzoek...

Neem dan contact op met:

Harm Weber
e-mail

Hanneke Sluijter
e-mail

ISO 9001:2008 • ISO 20252 • ISO 26362        Bekijk presentatie op Slideshare                Bekijk meer op onze website

download de presentatie Test Centres