Highlights

Een hoogwaardig NPD testnetwerk

Veel NPD wordt samen met een kleine, niet representatieve groep klanten ontwikkeld (bijv. via co-creation) maar uiteindelijk zal er ook product testing moeten plaats vinden om te toetsen of de investeringen wel terugverdiend kunnen gaan worden.
 
Hier vinden Motivaction en Mobiel Centre elkaar.
 
Met Mentality™ is Motivaction in staat om zeer gericht NPD onderzoek onder de juiste emotionele doelgroep uit te voeren. Door het landelijke F2F® consumenten netwerk is Mobiel Centre in staat om heel gericht hoogwaardig productonderzoek uit te voeren.
 
In combinatie bieden beide organisaties een unieke propositie: gericht F2F® NPD onderzoek waarbij ook onder specifieke Mentality™ groepen producten kunnen worden getest, geproefd en geëvalueerd. 
 
USP is dat niet uitsluitend socio-demografisch maar ook naar Mentality™ milieu onderzoek kan worden aangeboden.

Initiatief - ruimtelijke beleving en het sturen hierop

Het herinrichten / veraangenamen van ruimten en omgevingen. Vanuit satisfactie, met als leidraad de drietrap behoefte > belofte >bewijs.

Dit belevingsinzicht gaat uit van specifieke psychologische prikkels, daadwerkelijk gemeten in de omgeving, op het moment van beleving.

Alle (on)bewuste zintuigelijke waarnemingen leiden tot rationele en emotionele reacties. Zoals vermijdingsgedrag of juist toenadering. Bijvoorbeeld: langer verblijven in een aangename omgeving, een ruimte verder willen ontdekken, aankopen overwegen, graag terug willen komen, aanbevelingen doen.

Het opnieuw ontwikkelen en afstemmen van omgevingsprikkels en beïnvloeden van gedrag met zintuigelijke prikkels, zoals kleur, licht, geluid, geur, temperatuur etc. zijn omgevingsmaatregelen die voor een positieve(re) ervaring kunnen zorgen.

Om resultaat te kunnen borgen, zijn metingen en onderzoek essentieel. Op beleving. Van de sfeer, veiligheid, functionaliteit of andere vraagstukken.

Mobiel Centre brengt samen met partner Meet4research de expertise op dit terrein in Nederland samen. Als mede initiator van het platform Sturen op Beleving (SOB).

Meer info: www.belevingssymposium.nl

Nederlands