Non-profit

Voor organisaties zonder winstoogmerk bieden we een specifiek pallet onderzoeksmogelijkheden.

 • Face-to-face interviews
 • Mystery shopping en visits
 • Locatie onderzoek
 • Exit interviews
 • Herkomstonderzoek
 • Klanttevredenheidonderzoek
 • Klantobservaties
 • Eyetracking onderzoek
 • Tellingen
 • Registraties
 • Handhavingsonderzoek
 • Belevingsonderzoek
 • Wachtttijdenonderzoek
 • Usability onderzoek
 • Evenementen onderzoek
 • Continu monitoren
 • Online onderzoek
 • Telefonisch onderzoek

Onze expertises:

 • In-home
 • Landelijk gespreide eigen locaties
 • Landelijk korps interviewers
 • Landelijk team mystery shoppers
 • Landelijk F2F® consumenten netwerk
 • Evenementen monitor
 • Mixed mode faciliteiten (F2F®, telefonisch, online, paperbased)
 • Scanning technologie voor verwerking en validatie van papieren vragenlijsten
 • In eigen huis ontwikkelde onderzoek applicaties voor tablet (Apple en Android)
 • Online rapportages en dashboards op maat
 • Maatwerk
Nederlands