Nieuws overzicht

We worden wereldberoemd

Dit jaar wordt er een grootschalig face-to-face onderzoek uitgevoerd in maar liefst 33 landen. Vergelijkingen die door de coördinerende wetenschappelijke instituten worden gemaakt wijzen uit dat MCM op dit moment op een gedeelde 4e plaats staat. We worden, of misschien zijn we dit al, wereldberoemd. Zeker bij opdrachtgevers die altijd op zoek zijn naar de beste en meest betrouwbare data als basis voor fundamentele beslissingen.

Beleving van klanten nu belangrijker dan ooit

Iedere dag wordt er weer een stap gezet richting de oude samenleving. We kunnen en mogen steeds meer. Hierdoor worden we ook weer beïnvloed door prikkels uit de omgeving die ons gevoel en daarmee ons gedrag beïnvloeden. Zeker nu is het heel belangrijk om er achter te komen aan welke belevingsknoppen je kunt draaien om het gedrag van jouw klanten positief te beïnvloeden. Met als resultante een toename in klanttevredenheid en de broodnodige omzet. Dit kun je alleen maar doen door echt te meten op het moment van beleven en hiervoor kunnen we persoonlijk en dus hoogwaardig face-to-face marktonderzoek gelukkig weer inzetten.

Top insights

Unieke insights dankzij persoonlijke gesprekken met 800 eindverantwoordelijken in diverse bedrijven door het hele land. Insights die we graag met je mogen en willen delen.

De kracht van een gesprek

We beseffen gelukkig steeds meer dat het ook belangrijk is om achter de data te kijken. Niet alle ervaringen kunnen immers uit beschikbare data worden opgehaald. Door in gesprek te gaan met jouw doelgroep leveren wij veel unieke inzichten. Inzichten in de echte verhalen achter de data die helpen om nog beter in te spelen op de wensen en behoeften van jouw doelgroep.

Fijne paasdagen

Sinds Pasen vorig jaar hebben we binnen Mobiel Centre Marktonderzoek heel wat bijzondere eitjes gelegd en uitgebroed. Eitjes die nog meer kleur hebben gegeven aan onze dienstverlening en organisatie. Wie had dat nu gedacht tijdens deze pandemie?

Mobiel Centre Marktonderzoek breidt uit naar België

Trots om aan te kondigen dat wij gaan uitbreiden naar België. Inmiddels hebben ruim 120 interviewers in België toegezegd zich bij ons aan te sluiten. We zitten natuurlijk in een vreemde periode maar zodra de maatregelen worden versoepeld kunnen we opdrachtgevers niet alleen in Nederland maar ook in België voorzien van de allerbeste en dus face-to-face gecollecteerde data.

Sensorisch onderzoek in de thuissituatie een prima methode

De eerste maand van dit nieuwe jaar zit er al weer bijna op. De afgelopen maand hebben wij gelukkig niet stil gezeten. Vanuit kantoor en huis slagen onze medewerkers er in om onze opdrachtgevers ook tijdens de lock down te voorzien van de beste data. Data die wij collecteren met persoonlijke aandacht voor de respondent.

Fijne feestdagen en een goed nieuwjaar

Wij wensen al onze relaties fijne feestdagen en een goed nieuwjaar toe.

Nauwkeurige tijdmetingen tijdens herindelingsverkiezingen op 18 november

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Mobiel Centre gevraagd bij de komende herindelingsverkiezing op 18 november a.s. tijdmetingen uit te voeren. Dit om na te gaan hoe lang het uitbrengen van een stem in het stemlokaal duurt, nu rekening gehouden moet worden met de COVID-19 maatregelen, zoals de 1,5 meter afstandsregel.

Videobellen het beste alternatief voor F2F® gecollecteerde data

Tijdens de eerste lockdown periode dit jaar hebben wij veel geëxperimenteerd en ervaringen opgedaan met videobellen. Zo hebben wij voor een opdrachtgever in de financiële sector maar liefst 2.500 Nederlanders F2F® via videobellen vanuit huis geënquêteerd. Onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van de data enorm goed was en dat deze methode dan ook een goed alternatief is voor F2F® in home gecollecteerde data.