Nieuws overzicht

Fijne feestdagen en een goed nieuwjaar

Wij wensen al onze relaties fijne feestdagen en een goed nieuwjaar toe.

Nauwkeurige tijdmetingen tijdens herindelingsverkiezingen op 18 november

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Mobiel Centre gevraagd bij de komende herindelingsverkiezing op 18 november a.s. tijdmetingen uit te voeren. Dit om na te gaan hoe lang het uitbrengen van een stem in het stemlokaal duurt, nu rekening gehouden moet worden met de COVID-19 maatregelen, zoals de 1,5 meter afstandsregel.

Videobellen het beste alternatief voor F2F® gecollecteerde data

Tijdens de eerste lockdown periode dit jaar hebben wij veel geëxperimenteerd en ervaringen opgedaan met videobellen. Zo hebben wij voor een opdrachtgever in de financiële sector maar liefst 2.500 Nederlanders F2F® via videobellen vanuit huis geënquêteerd. Onderzoek heeft aangetoond dat de kwaliteit van de data enorm goed was en dat deze methode dan ook een goed alternatief is voor F2F® in home gecollecteerde data.

Hoe persoonlijker het gesprek hoe beter de data. Daar is iedereen wel van overtuigd

Telefonisch gecollecteerde data is een goed alternatief voor F2F® gecollecteerde data. Telefonisch marktonderzoek is in ieder geval een beter alternatief dan online onderzoek, ook prijstechnisch!

F2F® blijft doorslaggevend

Zeker nu is de daadwerkelijke beleving en directe meting doorslaggevend. Stel je de vraag te laat, dan is de mening afgevlakt door de tijd en ook nog eens beïnvloed door allerlei factoren.

Goed alternatief voor de allerbeste F2F®gecollecteerde data (Natuurlijk bieden wij ook telefonisch gecollecteerde data of nog goedkoper online gecollecteerde data)

Naast F2F® bieden wij ook F2F® via videobellen aan. Dit is voor ons niet meer experimenteel, omdat het bij Mobiel Centre gaat over serieuze volumes. Op dit moment worden bijvoorbeeld 2.500 Nederlanders F2F® via videobellen vanuit huis geënquêteerd door een groot team ervaren F2F® interviewers.

Face-to-face gecollecteerde data zeker mogelijk

De afgelopen weken hebben wij niet stil gezeten. Onze interviewers hebben verspreid over het hele land voor diverse opdrachtgevers waardevolle inzichten verzameld over de doelgroep op het echte moment van beleven.

Al ons F2F® marktonderzoek is COVID-19 proof

Volgende week voeren wij een grootschalig face-to-face onderzoek uit in het Havengebied van Amsterdam. Fietsers worden gevraagd naar de beleving van de fietsreis op het daadwerkelijke moment van beleven. Ook dit onderzoek kunnen wij goed uitvoeren rekening houdende met de veiligheid van onze medewerkers en respondenten. De “Corona F2F® op locatie kits” stonden immers al klaar.

Onze onafhankelijke “ogen en oren” monitoren allerlei aspecten rondom de her-opstart van het OV

Met de onafhankelijke “ogen en oren” van onze mystery guests monitoren we samen met ovburo allerlei aspecten rondom de her-opstart van het vervoer. Dit levert snel en betrouwbaar inzicht op over hoe de uitvoering op straat verloopt.

Mobiel Centre “corona starters kit” voor face-to-face marktonderzoek

Het spreekt voor zich dat wij tenminste aan de MOA richtlijn 1,5 meter marktonderzoek voldoen. Vandaag wordt deze richtlijn door de MOA gepubliceerd. Proactief als we zijn waren wij natuurlijk al helemaal klaar voor de uitvoering van al ons marktonderzoek.