Toonaangevend retail onderzoek

Hoe verovert u het schap? Wat verbetert de aantrekkingskracht van uw product? Via welke route voelen shoppers zich thuis in de winkel? Welke mogelijkheden zijn er voor herhaalaankopen? Biedt uw merk de beleving waar de consument naar op zoek is?

Stap 1

 

     
In de eerste stap wordt het  gedrag van de consument voor uw schap geobserveerd. Middels interview by intercept worden instore, respondenten gerekruteerd en gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. De resultaten worden in een overzichtelijke factsheet gerapporteerd.

Stap 2

 

Aan de hand van de uitkomsten van stap 1 wordt het probleem achterhaald. In stap 3 wordt met een impliciete techniek gekeken naar de omvang van het probleem en mogelijke oplossingen.

Stap 3

 

Om waardevolle inzichten te genereren wordt in stap 3 middels impliciet onderzoek de omvang van het probleem onderzocht én gekeken naar mogelijke oplossingen om het probleem te verhelpen.

Op basis van de uitkomsten uit stap 1 en 2 wordt bepaald welk(e) onderzoek(en) ingezet word(en)

Wij hanteren 6 voorgedefinieerde probleemgebieden die wij elk met een passende (impliciete) methode onderzoeken en helpen uw verpakking te optimaliseren.

Opvallendheid

Prijsperceptie

Voorkeur ander product

Herkenbaarheid

Communicatie claims

Receptuur

Resultaat

Het resultaat van dit traject geeft u inzicht in de optimalisatie-mogelijkheden voor uw product en verpakking.

Zeer concreet en oplossingsgericht.

Al vanaf € 1.950,-

 

√ Wij helpen u inzicht in de prestaties van verpakkingen te krijgen

√ We meten het onbewuste gedrag van uw consumenten

√ Dit voeren wij uit op snelle en zeer kostenefficiënte wijze

 √ We leveren betrouwbaar onderzoek met valide resultaten

klik om introfilm te bekijken

Wat ervaart uw consument precies? Door te meten op het exacte moment van beleving kunnen wij u de antwoorden geven.

Bijvoorbeeld aan de hand van face-to-face uitgevoerde instore onderzoeken. Dit om onbewust gedrag te registreren en te verklaren. Klantgericht groeien is klantgericht onderzoeken, iets wat al sinds 1984 grootschalig door Mobiel Centre Marktonderzoek wordt uitgevoerd.

Wij weten wat uw klant echt beweegt.

Validators doet onderzoek naar het onbewuste consumenten-gedrag. In winkels laten wij veel beslissingen over van ons onderbewuste, daarom is het essentieel impliciete meetmethoden te gebruiken om de kwaliteit van verpakkingen te onderzoeken.

Al sinds 2009 zetten wij grootschalig neuro-technieken in om gedrag te meten.

Harm Weber

harm.weber@mobielcentre.nl
+31 (0)36 531 46 04

Bart Massa

bart.massa@validators.nl
+31 (0)20 716 37 75

 

Undefined