Disclaimer

Aansprakelijkheid

Mobiel Centre B.V. stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze activiteiten en een bezoek brengt aan de internetsite.

Hoewel de informatie op deze site zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen te allen tijde mogelijk. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mobiel Centre B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

De internetsite van Mobiel Centre B.V. wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Mobiel Centre B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid

Iedere afnemer van de informatie op deze website is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

De afnemer is verplicht aanwijzingen van Mobiel Centre B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.

Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. Mobiel Centre B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze sites.

Door Mobiel Centre B.V. verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Mobiel Centre B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Pers- en publicatiebeleid

Omdat Mobiel Centre Marktonderzoek een kwaliteitspropositie voert verbinden wij aan het opnemen van onze naam enkele voorwaarden.

Voorwaarden voor het vermelden van de naam Mobiel Centre Marktonderzoek:

  • Concepten van te publiceren teksten worden vooraf aan Mobiel Centre Marktonderzoek ter inzage gegeven.
  • Suggesties van Mobiel Centre Marktonderzoek voor eventuele aanpassing worden verwerkt.
  • Wanneer de suggesties voor aanpassing niet worden opgenomen, dient de naam Mobiel Centre Marktonderzoek te worden verwijderd.

No-Shop

Voor marktonderzoekers is het vertrouwen van consumenten in marktonderzoek van het grootste belang. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de mening van consumenten.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Heeft u vragen of opmerkingen ten aanzien van deze website, mail dan naar info@mobielcentre.nl