Hoe persoonlijker het gesprek hoe beter de data

Daar is iedereen wel van overtuigd

Kosten spelen vaak een rol om een marktonderzoek toch online uit te voeren. Maar hoe vaak komt het voor dat we niet beschikken over email adressen van een doelgroep? Of de doelgroep respondeert niet graag via een online enquête? En dan zijn er nog onderwerpen waarbij het persoonlijke gesprek echt nodig is. Denk maar eens aan medische- en financiële onderwerpen waarvoor een online enquête niet het geëigende instrument is.

Een uiterst efficiënt CATI call center garandeert een lage kostprijs per complete

€5,- tot €8,- per complete zijn immers ook de kosten voor een complexer online marktonderzoek

Wanneer raden wij je aan om CATI voor jouw marktonderzoek in te zetten?

  • Onderwerpen waarbij een persoonlijk gesprek essentieel is

  • Je beschikt niet over emailadressen van jouw doelgroep

  • Er zijn onvoldoende respondenten die een online enquête willen invullen

  • Je wilt betrouwbare data en geen data van respondenten die meerdere keren per dag een online enquête invullen

Waarom kiezen voor MC CATI?

  • Compact efficiënt ingericht callcenter voor B2B en B2C

  • In huis werving, selectie en training van de CATI interviewers

  • 1 vast aanspreekpunt voor de uitvoering van jouw CATI marktonderzoeken

  • Gespecialiseerd in moeilijk te bereiken doelgroepen

  • Optimale monitor faciliteiten om de kwaliteit op het hoogste niveau te borgen

  • Moderne CATI applicaties maar het is ook mogelijk om met jouw software te werken

“Hoe efficiënt bellen kan zijn reken ik u graag voor ”

Harm Weber, Directeur Mobiel Centre

Betere inzichten? Neem gelijk contact op