Terugblik 2021 een complex jaar

2021 is bijna ten einde en zoals gebruikelijk blikken we terug op het afgelopen jaar.

Bij MCM ondervinden we nog steeds, dagelijks de gevolgen van Covid. Veldwerk dat stil wordt gelegd, projecten die worden uitgesteld of veldwerk dat onder strikte voorwaarden toch kan worden uitgevoerd.

Ondanks de roerige tijden zien we ook een positieve tendens in het doen van face-to-face interviews. Steeds meer bedrijven besteden het face-to-face veldwerk uit aan MCM. Door o.a. onze uitbreiding naar België kunnen wij als enige in de Benelux grootschalig face-to-face marktonderzoek uitvoeren. Inmiddels hebben ruim 150 interviewers in België zich bij MCM aangesloten. De lokale betrokkenheid wordt in België op dezelfde manier gegarandeerd als wij al meer dan 35 jaar doen in Nederland. Dankzij een optimale spreiding van de interviewers over België aangestuurd door een lokaal team onder leiding van managing director Tim Seldeslachts.

Ons kantoor in Leuven heeft dan ook een vliegende start gemaakt. Onlangs zijn er twee nieuwe projectmanagers aan het team toegevoegd. Zij zullen met name de lopende projecten in België begeleiden maar worden uiteraard ook op Nederlandse projecten ingezet.

Wij zien dat er in de markt geen onafhankelijke partijen meer zijn die grootschalig face-to-face onderzoek efficiënt en kostenbesparend kunnen uitvoeren. Voor bureaus is het te kostbaar om zelf een interview korps te onderhouden. Wij zijn voor die bureaus de onafhankelijke partij in de Benelux die face-to-face gecollecteerde “top data” mogelijk maakt.

Dit jaar is ook een start gemaakt met CATI@home. Hierbij interviewen onze interviewers niet vanuit ons callcenter in Almere maar vanuit huis. Door de groei in telefonisch onderzoek willen we niet meer alleen afhankelijk zijn van de arbeidsmarkt in Almere. Bovendien is telefonisch interviewen vanuit huis meer van deze tijd.

Hoe 2022 er uit gaat zien is nog onzeker. Feit blijft dat we achter de schermen druk bezig zijn met het continueren van projecten, innovaties op het gebied van face-to-face datacollectie en natuurlijk uitbreiden van ons geweldige interviewer korps. Dit allemaal om steeds meer opdrachtgevers te kunnen blijven voorzien van de allerbeste data.