3 jaar face-to-face datacollectie in het sociale domein

Dat het einde van face-to-face marktonderzoek niet in zicht is wisten wij natuurlijk al lang.
Recent is dat weer eens extra bevestigd.

Vanaf 2020 gaan we drie jaar lang al het veldwerk uitvoeren voor een groot project in het sociaal domein. Meer dan 5.000 personen zullen vakkundig worden geïnterviewd door het Mobiel Centre corps.

Door het hele land worden deelnemers, via een bepaalde steekproefmethodiek, gevraagd om medewerking te verlenen. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een persoonlijk interview bij de respondent thuis. Niet iedereen uit een huishouding komt in aanmerking voor dit onderzoek. Representativiteit is ook bij dit (wetenschappelijke) onderzoek enorm belangrijk. Je kunt je dan ook wel voorstellen dat dit een enorme operatie is. Een uitdaging die wij graag aangaan en waarvoor wij onze kennis en expertise graag inzetten.

Wanneer de vragenlijst minimaal 30 minuten bedraagt en het onderzoek een wetenschappelijk belang dient, horen we steeds meer dat men niet zonder face-to-face datacollectie kan. Waarbij face-to-face in een aantal gevallen meegenomen wordt in een mix met online- en telefonische datacollectie. Dit mixed-mode model verwachten wij komende jaren steeds meer in te zetten. Een aantrekkelijk alternatief voor (markt)onderzoekers en marktonderzoekbureaus.

Wij zijn erg blij met deze opdracht en zien een mooie toekomst voor face-to-face.