privacy

No Shop

Voor marktonderzoekers is het vertrouwen van consumenten in marktonderzoek van het grootste belang. Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de mening van consumenten.

Alle verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen, worden vertrouwelijk verwerkt en ontdaan van mogelijkheden tot identificatie. Meewerken aan een onderzoek van Mobiel Centre is dus strikt anoniem!

Mobiel Centre Marktonderzoek hanteert een kwaliteitsborgingsysteem. Sinds 3 november 2000 voldoet Mobiel Centre Marktonderzoek aan de eisen vastgelegd in de internationale norm ISO 9001:2008. Sinds 10 april 2007 beschikt de organisatie tevens over de norm ISO 20252.

Mobiel Centre Marktonderzoek is wereldwijd koploper met ISO 26362:2009 erkende internet- en marktonderzoekpanels.

Daarnaast voldoet Mobiel Centre aan de hoogste branche-eisen en is Mobiel Centre gecertificeerd door Esomar, MOA en de Research Keurmerkgroep.

Nederlands