SELF-i® pilot en homeplacements • juli 2017 - nr. 70

SELF-i®: PARAAT OP IEDERE LOCATIE

Met SELF-i® van Mobiel Centre Marktonderzoek geven klanten, bezoekers of passanten direct op het juiste moment hun reactie. Zij doen dit zelf. Bijvoorbeeld op een customised tablet - vast of mobiel.

U kunt SELF-i® overal in de customer journey inzetten. Bij in- of uitgangen, voor het schap, bij een adviesgesprek of tijdens een beurs of klantdag. Deze klantfeedback applicatie is in staat om real time tegen lage kosten unieke insights te leveren.

De onderzoeksgegevens volgt u via een tailormade dashboard, zodat u gelijk kunt schakelen. Dit alles om bijvoorbeeld uw klanten, relaties, patiënten, gasten en bezoekers een betere dienstverlening te laten ervaren. SELF-i® is laagdrempelig en anoniem en meet meteen of direct aansluitend op het moment van beleven!

• snel operationeel, right on the spot gemeten
• betaalbaar: SELF-i® is al beschikbaar vanaf € 1.000 per maand
• de aantallen groeien vanzelf naar representatief niveau

SELF-i® kent unieke toepassingen en mogelijkheden en is door ons al op diverse projecten ingezet.

√ Momenteel loopt er een proef in de nieuwste vestiging van Jumbo aan de Grote Markt in Groningen. Met een op maat gemaakte vragenlijst in de huisstijl van de vestiging en een dashboard voor continu inzicht in de resultaten.

INNOVATIE VOOR IEDERE TASI APPLICATIE

Onlangs ontwikkelde onze afdeling R&D nieuwe toepassingen voor TASI applicaties, die online én offline kunnen functioneren. Zo kunnen uw respondenten tijdens het invullen van de TASI vragenlijst ook foto’s maken rondom een bepaalde vraag. Ook kunnen zij nieuwe schaalvragen beantwoorden, waardoor het gevoel of de emotie beter meetbaar wordt.

√ Nieuwe vormen van schaalvragen bieden statistisch veel mogelijkheden.
√ Onze TASI toepassingen worden o.a. ingezet om data te collecteren voor de innovatieve City-hospitality monitor Hotelschool The Hague Hospitality Business School.

HOMEPLACEMENTS: HET ECHTE GEBRUIKSMOMENT

De keuze voor de locatie van onderzoek met consumenten(panels) hangt vooral af van de onderzoeksvraag, praktische overwegingen (o.a. beschikbaarheid testproducten) en borging van de uitvoering. Altijd geldt dat de respondenten rustig en geconcentreerd moeten kunnen werken. Hiervoor zetten wij onze goed geoutilleerde eigen Test Centres in. Soms is het wenselijk nog dichter ‘bij de consument’ te komen, zelfs thuis.

De consumenten gebruiken voor een dergelijk in-home use onderzoek bijvoorbeeld de te testen zoutjes op een avond tijdens de soapserie of voetbalwedstrijd. Het voordeel is dat de producten dan in een natuurlijke situatie worden waargenomen, gebruikt en beoordeeld.

Wij kunnen homeplacements uitzetten met een spreiding over het land. En de gegevens van deze homeplacements zijn op verschillende manieren voor u te verzamelen. Wij hebben alle datacollectie instrumenten in eigen huis en kunnen de beste methode of een mix van methoden voor u toepassen.

√ Binnenkort start Mobiel Centre Marktonderzoek een homeplacement van zelfmedicatie producten waarvoor een specifieke doelgroep door ons is gerekruteerd. Deze consumenten gebruiken de producten gedurende een langere periode.

ISO EN MOA APPROVED

De uitgebreide ISO-audit door de KCC vond in juni plaats. Twee KCC auditoren hebben met ons kwaliteitshandboek in de hand alle processen steekproefsgewijs en nauwgezet gecontroleerd. Vorige week ontvingen wij bericht dat onze ISO 20252 en ISO 26362 wederom voor drie jaar zijn verlengd. Het bewijs van onze kwaliteitspropositie als specialist in de uitvoering van veldwerk voor toonaangevend marktonderzoek.

De MOA lanceerde in juni het Fair Data keurmerk, dat consumenten inzicht biedt in welke marketing, insights en analytics organisaties op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens omgaan.

Alleen organisaties die lid zijn van de MOA, en daarmee voldoen aan strenge kwaliteitseisen op het gebied van de omgang met persoonsgegevens, mogen het Fair Data keurmerk voeren. En daarmee aan hun klanten en de consumenten zichtbaar maken dat data en privacy bij hun in vertrouwde handen is. Daarnaast heeft de MOA de Fair Data Privacy Code opgesteld om aan consumenten inzichtelijk te maken waar organisaties aan moeten voldoen. Dat biedt houvast voor de consument.

√ Mobiel Centre Marktonderzoek onderschrijft vanzelfsprekend deze Fair Data Privacy Code.

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

Wilt u snel een degelijke meting verrichten, of een betaalbare en duurzame monitor opzetten? Heeft u behoefte aan een second opinion voor uw huidige onderzoeken? Of zoekt u een sparring partner die zich bewijst aan de hand van serieuze pilots?

Iedere vorm van onderzoek-op-maat is bij ons mogelijk. Landelijk gespreid, dubbelblind, in expliciete groepen, telefonisch, online, met tablets, face-to-face of met SELF-i® zelfinterviewing. U kunt meer informatie genereren én kosten besparen op uw onderzoek. Op uw locatie(s), in onze test centres of bijvoorbeeld in-home bij uw klant.

CONTACT

Wilt u meer informatie of ideeën bespreken voor uw organisatie? Neem dan contact op met:

Harm Weber
e-mail

Hanneke Sluijter
e-mail

Lid ESOMAR • MarktOnderzoekAssociatie • Research Keurmerkgroep
ISO 9001:2008 • ISO 20252 • ISO 26362