Ieder marktonderzoek is maatwerk • november 2017 - nr. 74

VOOR ALLE SOORTEN VRAGEN

Bijvoorbeeld op onze Test Centres, landelijk gespreid. Wij doen dit onder consumenten die wij voor u benaderen. Met (sensorisch) geschoolde medewerkers, die volledig onder supervisie staan. Of, wij houden de onderzoeken in het Smaakcentrum op ons hoofdkantoor in Almere. Nieuw is ons retail onderzoek in samenwerking met Validators, razendsnel en trefzeker.

KWALITEIT IN SMAAKONDERZOEK

In onze opdrachten voor A-merk fabrikanten zijn er momenteel verschillende tests waarin de temperatuur - en de kwaliteit van onderzoek - cruciaal is. Onze teams werken volgens protocollen en in uniforme settings. Tijdens de uitvoering wordt de temperatuur van de testproducten continu gemonitord en gelijkgehouden. Temperatuur heeft immers effect op de smaak. Ook houden wij een willekeurig aanbiedingsschema voor u aan. Zodat iedere smaak of variant even vaak als eerste aangeboden wordt.

IN DE TREIN VAN MORGEN

De komende weken voeren wij veel belevingsonderzoeken uit in diverse treinen en op diverse trajecten. Afhankelijk van de omstandigheden en type/ thema onderzoek wordt de enquête op papier of via tablet afgenomen. Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven faciliteerden wij een SELF-i® feedbackzuil in een mock-up coupe. NS liet daar een trein voor de toekomst zien en wij peilden de reacties. De bezoekers gaven hun mening ter plekke, waarbij de interviewer ook via een tablet de enquêtes verzorgde.

CATI WAARDEVOLLE KLANTFEEDBACK

Klantonderzoek laat meer dan ooit zien dat u investeert in uw klantrelatie. Onze belunit in Almere wordt door opdrachtgevers dan ook steeds meer ingezet voor het in kaart brengen van klantfeedback. Niet alle doelgroepen responderen namelijk ‘zomaar’ of makkelijk op een online enquête, via een social media link of op een feedback button op een website. Voor specifieke doelgroepen, maar ook specifieke situaties, is de persoonlijke customer feedback via onze CATI interviewers ideaal. Kostentechnisch blijft CATI trouwens nog steeds een interessante methode. Dankzij moderne technieken (Voice over IP e.d.) is de kostprijs per uur laag te houden.

STADSBELEVINGSMONITOR

In oktober heeft er in opdracht van Almere Centrum en haar stakeholders weer een onderzoek plaatsgevonden naar de beleving van bezoekers van het stadscentrum. De resultaten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek helpt de opdrachtgevers bij het steeds gerichter sturen op de beleving van de bezoekers, hoe zij het hart van de stad ervaren. Het effect van verschillende stimuli wordt gemeten op het daadwerkelijke moment van beleven: dus direct in de fysieke omgeving.

START VAN EEN UNIEKE MONITOR

Binnenkort lanceren wij de Nationale Cityhospitality Monitor i.s.m. Hotelschool The Hague. Vertegenwoordigers van de grote (binnen-)steden maken dan kennis met de opzet van deze monitor en de eerste proefresultaten van de metingen in Almere, Den Haag, Eindhoven en Utrecht. In een volgende editie van onze nieuwsbrief volgt natuurlijk een update.

Bij ons kunt u exclusief en betaalbaar ieder soort marktonderzoek laten uitvoeren. Groot of klein. Ad-hoc of continu. Uw vraag wordt beantwoord.

CONTACT

Wilt u meer informatie of ideeën bespreken voor uw organisatie? Neem voor het nieuwe retail onderzoek contact op met:

Harm Weber
e-mail

Hanneke Sluijter
e-mail

Lid ESOMAR • MarktOnderzoekAssociatie • Research Keurmerkgroep • Nationale Cityhospitality Monitor
PvKO (Platform voor Klantgericht Ondernemen) • Floriade Business Club
ISO 9001:2008 • ISO 20252 • ISO 26362