Doorslaggevend Face-to-Face • augustus 2017 - nr. 71

BEWEGING EN BELEVING DIRECT GEMETEN

Onlangs hebben we een onderzoek afgerond waarbij wij passagiers volgden op hun route vanaf bepaalde vertrekpunten op Schiphol. De (loop)route van de bezoekers werd door onze interviewers geregistreerd via een speciaal ontwikkeld programma op tablets. Daarnaast vond in opdracht voor Meet4research een specifiek onderzoek plaats onder treinreizigers, naar de exacte beleving van verschillende treinen op verschillende trajecten. Wij verzorgden het complete veldwerk voor deze test. De reizigers respondeerden via onze TASI applicatie op tablets. Deze face-to-face methode werd eveneens rondom de Nijmeegse 4-daagse toegepast, om antwoord te krijgen op de vraag hoe men onder meer de treinreis ervaart.

CATI VOOR FINANCIËLE SECTOR

Zojuist is ons grote Klanttevredenheidonderzoek gestart in de bancaire sector voor het toonaangevende EPSI rating uit Zweden. Zowel zakelijke als particuliere klanten van diverse banken in Nederland worden telefonisch benaderd. De uitkomsten en resultaten van dit KTO vormen het fundament voor de strategie en nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot klantbenadering.

√ Neem contact met ons op voor de mogelijkheden van onze bel-unit voor uw marktonderzoek.

INNOVATIE VOOR IEDERE TASI APPLICATIE

Onze afdeling R&D brengt steeds nieuwe toepassingen voor TASI applicaties, die online én offline kunnen functioneren. Zo kunnen uw respondenten tijdens het invullen van de TASI vragenlijst nu ook foto’s maken rondom een bepaalde vraag. Ook kunnen zij nieuwe schaalvragen beantwoorden, waardoor het gevoel of de emotie beter meetbaar wordt.

√ Nieuwe vormen van schaalvragen bieden statistisch veel mogelijkheden.
√ Onze TASI toepassingen worden o.a. ingezet om data te collecteren voor de innovatieve City-hospitality monitor Hotelschool The Hague Hospitality Business School.

ALMERE HAVENFESTIVAL / CITY MARKETING

Begin september meten onze  interviewteams de beleving die het Almere Haven Festival biedt, zowel in de havenkom als in het centrum van Almere Haven. Wij zetten ons in voor de groei van Almere als grote en levendige stad, met sport, cultuur en evenementen.

FACE-TO-FACE IS DOORSLAGGEVEND

Als we uw consument nu vragen wat hij of zij vier dagen geleden heeft gegeten, dan is dat wel even nadenken. Bovendien is de kans groot dat uw respondent dit niet meer correct weet. En er achteraf een onvolledig en inmiddels gekleurd oordeel over zou geven. Daarom vragen wij bij voorkeur exact op het belevingsmoment naar de mening van uw consument, potentiële klant of passant. Wilt u meer weten over de unieke F2F® aanpak voor u? Klik dan hier.

Mobiel Centre Marktonderzoek staat voor de kracht van face-to-face. Vanuit onze eigen testlocaties, landelijk gespreid. Maar ook op evenementen, in winkelcentra, openbare ruimtes of bij semipublieke voorzieningen, wachtkamers en service-points.

√ De daadwerkelijke beleving en directe meting is doorslaggevend. Stelt u de vraag te laat, dan is de mening afgevlakt door de tijd en ook nog eens beïnvloed door allerlei factoren.

WIJ ZIJN ER VOOR U

Iedere vorm van onderzoek-op-maat is bij ons mogelijk. Landelijk gespreid, dubbelblind, in expliciete groepen, telefonisch, online, met tablets, face-to-face of met SELF-i® zelfinterviewing. U kunt meer informatie genereren én kosten besparen op uw onderzoek. Op uw locatie(s), in onze test centres of bijvoorbeeld in-home bij uw klant.

CONTACT

Wilt u meer informatie of ideeën bespreken voor uw organisatie?
Neem dan contact op met:

Harm Weber
e-mail

Hanneke Sluijter
e-mail

Lid ESOMAR • MarktOnderzoekAssociatie • Research Keurmerkgroep
PvKO (Platform voor Klantgericht Ondernemen) • Floriade Business Club

ISO 9001:2008 • ISO 20252 • ISO 26362